گالری فیلم - همایش ورزشگاه شیرودی – ۱۳۹۲/۳/۱٨

۱۳۹۲/۰۳/۱۸

همایش "تدبیر و امید" با حضور هزاران نفر از حامیان حسن روحانی در تاریخ ٩٢/٣/١٨ در ورزشگاه شهید شیرودی در تهران برگزار شد. حسن روحانی در میان هوادارانش از بازگرداندن عزت و غرور ملی ایرانیان، کرامت به دانشگاه و دانشجو، احساس امنیت به دختران در خیابان صحبت کرد و گفت نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سؤال کند.

جستجو

پر بیننده ترین ها