گالری فیلم - گفتگو با شبکه خبر – ۱۳۹۲/۳/۱۳

۱۳۹۲/۰۳/۱۳

آمده ام تا خط اعتدال را جایگزین خط افراط کنم

حسن روحانی که در برنامه‌ ضبط شده شبکه خبر سخن می‌گفت، در پاسخ به این سوال که آیا اختیاراتی که در قانون اساسی برای رییس‌جمهور در نظر گرفته شده است مناسب است؟ گفت: قانون اساسی حدود و وظایف و اختیارات رییس‌جمهور را مشخص کرده و اساس این قانون تناسب را بین مسئولیت و اختیارات معین کرده و رییس‌جمهور در همین چارچوب فعالیت خود را آغاز می‌کند وکار خود را انجام می‌دهد. البته بسیاری از این امور وابسته به این است که توانایی و تیم رییس‌جمهور چه باشد تا این که بتواند با سایر قوا بهتر فعالیت کند.

جستجو

پر بیننده ترین ها